11.12.2014

De foto's van "Berrevuts obbe boelvaar" staan nu online

    bekijk ze hier ...

andere links

andere informatie

Via deze website houden we je op de hoogte van alle nakende initiatieven en/of opvoeringen

BESTUUR

  • Voorzitter: Raymond Bellefroid
  • Ondervoorzitter: Patrick Vervaet
  • Secretaris: Frans Vanbaelen
  • Penningmeester: Nicole Valckeneers

DAGELIJKS BESTUUR

  • Tim Schoofs
  • Hilde Bangels
  • Monique Bruninx

DECORBOUW

  • Lucien Houben
  • Ludo Billen